top of page

Mørkedemo

Sesongen starter i oktober.

Kurs kommer

i oktober

//

//

//

Om kurset

På mørkekjøringskurset lærer du om årsaker til ulykker i mørket, vurdering av risiko, og riktig lysbruk ved f. Eks parkering eller stopp i mørket.​

Mørkekjøring er en del av grunnkurset, og gjennomføres fra ca. Oktober til mars. Tar du grunnkurs på sommerhalvåret, er du derfor nødt til å komme tilbake å ta mørkekjøringen innen 31. oktober samme år.

Priser

Mørkedemo: 1 890,-
Dersom du har kjøpt pakke med mørkedemo tidligere hos oss vil du ikke trenge å betale. 

bottom of page