Priser personbil

Automat og manuell / Pakkepriser

Vi har stor pågang og det er derfor lite ledig kapasitet i sommer.

FULL PAKKE

- 7 Kjøretimer

- 2 Trinnvurderingstimer

- Sikkerhetskurs på bane

- Sikkerhetskurs på vei

- Leie av bil til førerprøve

20 390,-

Gebyr til NAF er ikke med i pakken.

Obligatorisk

- 2 Trinnvurderingstimer

- Sikkerhetskurs på bane

- Sikkerhetskurs på vei

- Leie av bil til førerprøve

15 560,-

Gebyr til NAF er ikke med i pakken.

10 TIMERS

- 10 kjøretimer

6 900,-

//

Ordinære priser

Kjøretime

740,-

Trinnvurderingstime

790,-

Sikkerhetskurs på vei

7850,-

NAF baneleie gebyr

1 300,- 

Gebyr kjøretime etter 16.00/Helg*

100,-

Sikkerhetskurs på bane**

4 200,-

Leie av bil til førereprøve

2 750,-

*Vi har kjøretimer mellom 08.00-16.00 på hverdager, det er kun unntaksvis det kjøres etter 16.00 og i helger.
** Ikke inkludert gebyr til NAF for baneleie på 1 300,-

Gebyr til statens vegvesen

Teoriprøve gebyr

680,-

Bilde

80,-

Førerprøve gebyr

1 180,-

Utstedelse av førerkort

320,-

Forbehold

- Pakker er kun en forhåndsbetaling som gir rabatt og ingen garanti for at man kun trenger de inkluderte timene.
- En kjøretime er 45 minutter lang

- Avbestilling av kjøretime må skje senest kl 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Ved avbestilling senere eller ikke møtt blir dessverre timen belastet. Avbestilling av obligatorisk opplæring har 3 virkedagers avbestillingsfrist.
- Avbestilling av obligatorisk opplæring må skje senest 3 virkedager før avtalt tid.

- Pakker må forhåndsbetales

- Gebyr til NAF er ikke inkludert i pakke

- Skolen forbeholder seg retten til å endre prisene i opplæringsperioden.
- Evt mørkedemo og førstehjelp som tilhører Trafikalt Grunnkurs er ikke med i pakker.
- Pakker har en varighet på 2 år fra kjøpsdato og refunderes ikke.

- Det tas forbehold om feil på nettside 

Veldig flinke lærere. Masse tålmodighet. 
Ville anbefalt alle å bruke disse ❤️

Mari Theres Birkelid Sandberg, fra Facebook

Gjennomføring klasse B

Trinnvis Gjennomføring

TRINN 1
Krav:
Trafikalt Grunnkurs​

Førstehjelpskurs

Mørkekjøring

TRINN 2
Krav:
Trinnvurderingstime​

TRINN 3
Krav:
Sikkerhetskurs bane
Trinnvurderingstime

TRINN 4
Krav:
Sikkerhetskurs på vei​

Trinnvis Gjennomføring


Trinn 1:
Trafikalt grunnkurs,førstehjelp og mørkekjøring er trinn 1 .

Dette kurset er obligatorisk og må gjennomføres før man kan øvelseskjøre. De er over 25år trenger kun førstehjelp og  mørkekjøring før førerprøve. 

 

 

Trinn 2:

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få godt utbytte av kjøringen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og miljøvennlig.

Det er ikke fastsatt hvor mange timer som trengs for å gjennomføre dette trinnet. Antall kjøretimer må tilpasses elevens nivå, forutsetninger, erfaringsbakgrunn og muligheter for øvelseskjøring hjemme.

Som avslutning på trinn 2 skal eleven gjennomføre en obligatorisk trinnvurderingstime.​ 

 

 

Trinn 3:

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om lover og regler i trafikken. Ved avslutning av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

 

På dette trinnet skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på bane og en trinnvurderingstime.​

 

 

Trinn 4:

Ved trinn 4 skal eleven ha de ferdigheter og kunnskaper som kreves for å kunne kjøre med best mulig sikkerhet, kjenne til sine egne begrensninger når det gjelder risiko, ha gode relasjoner med øvrig trafikk for å få best mulig avvikling, kjøre økonomisk og bidra til minst mulig skade for miljøet, samt ta hensyn til gjeldende lover og regler.

På dette trinnet skal elevene gjennomføre sikkerhetskurs på vei.​​

 

Avsluttende prøve:

For å kunne ta den praktiske prøven på trafikkstasjon, må du først bestå en teoretisk prøve. Dette er en prøve med 45 spørsmål. Husk at for å kunne ta noen av disse prøvene er du først nødt til å levere en søknad om førerkort. Dette kan du gjøre her.